FANDOM


Magdalena Sroda

Magdalena Środa, 1957. január 7-én született Varsóban, filozófus, újságiró, politikus, elsősorban etikával, politikafilozófiával és feminizmussal foglalkozik.

Megjelent művei:

  • Etyka dla myślących: podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Wydawnictwo Czarna Owca, 2011.
  • Przeciw karze śmierci. „Horyzont – przeciw karze śmierci” - Stowarzyszeniu Młodych Dziennikarzy „Polis” - Helsinki Emberjogi Bizottság, 2011.
  • Ta straszna Środa?. Warszawa: „Czerwone i Czarne”, 2011.
  • Mała książka o tolerancji. Wydawnictwo Czarna Owca, 2010.
  • Kobiety i władza. W.A.B., 2009.
  • Indywidualizm i jego krytycy: współczesne spory między liberałami, komunitarianami i feministkami na temat podmiotu, wspólnoty i płci. Fundacja „Aletheia”, 2003.
  • Idee etyczne czasów nowożytnych i współczesności: podręcznik do etyki dla II klasy szkoły średniej. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998.
  • Idee etyczne starożytności i średniowiecza: podręcznik do etyki dla I klasy szkoły średniej . Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994.
  • O wartościach, normach i problemach moralnych: wybór tekstów z etyki polskiej dla nauczycieli i uczniów szkół średnich. PWN, 1994.
  • Idea godności w kulturze i etyce. Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, 1993.