FANDOM


Gnieszkagraff

Agnieszka Graff, 1970-ben született, író, fordító, újságíró, feminista.

Megjelent könyvei:

  • Magma. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2010.
  • Rykoszetem. Rzecz o płci, seksualności i narodzie. Warszawa: W.A.B., 2008.
  • Świat bez kobiet. Płeć w polskim życiu publicznym. Warszawa: W.A.B., 2001.

Magyarul is olvasható:

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.